• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Saraburi

ผลการดำเนินงาน

3366 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณคงเหลือปุ๋ยเคมี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกปริมาณคงเหลือของร้านไทยถาวรการเกษตร สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ10

11 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม