• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Saraburi

‘จุรินทร์’จี้ทูตพาณิชย์ ดันส่งออกปีนี้โตเกิน4%

1 มี.ค. 2564 อ่าน [8]

...
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในการผลักดันการส่งออกปี 2564 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวทั้งรายประเทศและรายสินค้า 2.การเพิ่มจำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าประเภทเกษตรและอาหารเป้าหมายให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และ 3.การเพิ่มจำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการส่งออกในภาพรวมของประเทศให้เติบโต 4% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สำหรับเป้าหมายด้านอัตราขยายตัวของการส่งออกรายประเทศและรายสินค้า ที่ผ่านมา ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลกได้ประเมินเป้าหมายการส่งออกปี 2564 เป็นรายประเทศและรายสินค้า และกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้แล้ว และภายหลังการหารือได้กำหนดเป้าหมายที่ 4% จึงต้องการให้ทูตพาณิชย์ ผลักดันการส่งออกในประเทศที่ตนเองรับผิดชอบให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4%

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์